برگ برنده كي‌روش

تاریخ: 1396/06/12
زمان: 17: 19
نوع: خبر
جواد ا...‌وردي مدافع سابق تيم‌ملي

بدون ترديد كارلوس كي‌روش در كنار همه توانايي‌هاي فني و تجربيات بالايي كه از سال‌ها مربيگري در سطح اول فوتبال جهان به دست آورده است و فوتبال را به صورت علمي و دانشگاهي آموخته است، مهم‌ترين اصل فوتبال را نيز در مربيگري رعايت مي‌كند.
مهم‌ترين اصل فوتبال را اصل استقرار بازيكنان در زمين است چه زماني كه توپ دارند، چه زماني كه ندارند و چه زماني كه در حال انتقال توپ هستند.
اين  نوع بازي را در فوتبال، بازي سه‌بُعدي مي‌نامند كه البته بُعد چهارم يعني زمان هم مي‌تواند به آن اضافه شود.
آريگو ساچي مربي شهير فوتبال ايتاليا از آن دسته مربيان مطرح فوتبال جهان بود كه زمين را به 32 قسمت تقسيم مي‌كرد و بازيكنان هر كدام در ابعاد 10 در 15 متر مربع قرار مي‌گرفتند كه در اين شرايط مشخص مي‌شد بازيكنان چه توپ داشته باشند يا نه در چه وضعيتي از زمين قرار دارند.
شاهكار كي‌روش در تيم‌ملي ايران هم به اين ترتيب است كه بازيكنان او مانند حلقه زنجير به هم وصل هستند و همين موضوع باعث شده است كه تيم‌ملي در اين همه بازي گلي نخورد. كي‌روش اصل استقرار بازيكنان در زمين را به‌خوبي رعايت مي‌كند و همه بازيكنان نيز اين توانايي‌هاي فني او را باور دارند و اين شرايط فارغ از توانايي‌هاي زيادي است كه اين مربي پرتغالي دارد.
در هنر مربيگري،‌نوع چيدمان بازيكنان، نوع بازي آنها و توانايي‌هايشان مي‌توانند تاثير به‌سزايي در پيروزي يا شكست يك تيم داشته باشد. اما اصل استقرار بازيكنان در زمين موضوعي است كه از همه اين مسايل مهم‌تر است. رعايت اين موضوع و آموزش درست آن به بازيكنان تيم‌ملي فوتبال ايران توسط كي‌روش، تيم ايران را به تيم قابل قبول و موفق در سطح فوتبال آسيا و دنيا تبديل كرده است.
در اين شرايط وقتي تيم‌ملي مقابل كره جنوبي قرار مي‌گيرد كه نيازمند پيروزي است گويي به پيك‌نيك رفته و يك بازي ساده را تجربه مي‌كند آن هم در حالي كه از آغاز نيمه دوم ده نفره شده و با يك بازيكن كمتر به كار خود ادامه مي‌دهد و اين شرايط همه از روحيه بالا تداركات مناسب و برنامه‌ريزي ويژه‌اي است كه كي‌روش براي تيم‌ملي ايران به‌وجود آورده است.