b_News4بازی تراکتورسه برصفرمی شود؟

8امتیاز تراکتور پرید؟

تاریخ: 1395/11/15
زمان: 12: 25
نوع: خبر
اگر استفاده از عالیشاه غیرقانونی باشد سه بازی تراکتور سه برصفرمی شود

به گزارش سایت روزنامه گل،اگر خبرمحرومیت تراکتور از نقل و انتقالات حقیقت داشته باشد مطابق قانون آنها اگر از بازیکن غیرقانونی استفاده کرده باشند آن بازیها سه برصفر اعلام خواهد شد.این یعنی فاجعه برای تراکتور چراکه آنها چهارهفته است از امید عالیشاه که در نیم فصل جذب کردند استفاده کرده اند چهارهفته ای که در آن استقلال صنعتی و پیکان را برده اند و با صنعت نفت و ماشین سازی مساوی کردند. یک کارشناس حقوقی به سایت روزنامه گل گفت اگر فیفا از کل بازه نقل و انتقالات آنها را محروم کرده باشد حضور این بازیکن در زمین غیرقانونی بوده و بازیها سه بر صفر خواهد شد این یعنی پریدن هفت امتیاز آنها .بر چسب خبر :


توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.