b_Newsهمه باشگاه‌ها بدهکار هستند اما ...

جعفری: این مسایل قبل از بازی حساس فصل جریان از پیش طراحی شده است!

تاریخ: 1395/11/15
زمان: 18: 34
نوع: خبر
وضعیت بغرنج تراکتورسازی به نحوی پیش می‌رود که هریک از مدیران قبلی این تیم تقصیر اتفاقات اخیر را که تعبیر در مورد آن زیاد است به گردن دیگری می‌اندازند.

به گزارش سايت روزنامه گل، وضعیت بغرنج تراکتورسازی به نحوی پیش می‌رود که هریک از مدیران قبلی این تیم تقصیر اتفاقات اخیر را که تعبیر در مورد آن زیاد است به گردن دیگری می‌اندازند. با این حال محمدحسین جعفری، با طبیعی بودن مشکلات اخیر به وجود آمده برای تراکتورسازان گفت: «در مورد این موضوع باید از آقایان نظمی و زینی زاده سوال بپرسید اما این مساله مقروض بودن باشگاه‌ها به فوتبالیست‌های خارجی و در جریان بودن پرونده آنها برای همه باشگاه هاست و من نمی‌دانم چرا این اتفاقات پیش از بازی بزرگ تراکتورسازی مقابل پرسپولیس مطرح شده است. به نظرم طرح این مباحث برای برهم زدن آرامش تراکتورسازی بوده است و در کل استنباطم این است که این مباحث یک جریان از پیش طراحی شده است چون قطعا مشکل تراکتورسازی حل خواهد شد.»

 

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.