راضي شدي آقاي كاميابي‌نيا؟ / كري خواني كور كمال!

تاریخ: 1396/06/22
زمان: 00: 21
نوع: خبر
كمال كاميابي‌نيا ديشب خيلي خوش‌شانس بود كه اخراج ناشيانه‌اش كمر پرسپوليس را نشكست و مانع از صعود سرخ‌ها به نيمه نهايي نشد.

به گزارش سایت روزنامه گل، كمال كاميابي‌نيا ديشب خيلي خوش‌شانس بود كه اخراج ناشيانه‌اش كمر پرسپوليس را نشكست و مانع از صعود سرخ‌ها به نيمه نهايي نشد. با اين حال او بايد در خلوت خودش بررسي كند و ببيند چرا چنين خطاي ساده‌اي را در دقايق ابتدايي بازي و در ميانه ميدان انجام داد و اين طور به تيمش هزينه تحميل كرد. جالب اينجاست كه كاميابي‌نيا چندي پيش يك متلك «ملو»‌ هم به برانكو انداخته و گفته بود: «پرسپوليس با من شش امتياز گرفته است.»‌ حالا اما نزديك بود كمال كاري كند كه پرسپوليس سه امتياز مهم‌تر از همه آن امتيازها را از دست بدهد. با آزاد شدن قريب‌الوقوع احمد نوراللهي كمال كاميابي‌نيا كه كم هم حاشيه نداشته با يك چالش درست و حسابي مواجه خواهد شد و بعيد است برانكو كه همين‌طوري هم گاهي ربيع‌خواه را به او ترجيح مي‌داد، مثل گذشته به كمال فرصت تاخت و تاز بدهد.

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.