صداي قهرماني‌ها بازهم خوش‌يمن بود

تاریخ: 1396/06/21
زمان: 23: 25
نوع: خبر
عادل، مهره شانس پرسپوليسي‌هامي‌گويند عادل فردوسي‌پور پرسپوليسي است.

به گزارش سایت روزنامه گل، مي‌گويند عادل فردوسي‌پور پرسپوليسي است، اما حتي اگر اين‌طور نباشد در اين شكي نيست كه او براي پرسپوليس خوش‌يمن است. سه بازي منجر به قهرماني پرسپوليسي‌ها در تاريخ ليگ‌برتر را عادل گزارش كرده و اغلب اوقاتي كه او گزارشگر مسابقات مهم قرمزها (البته به استثناي داربي‌ها) بوده سرخ‌ها نتايج خوبي گرفته‌اند. ديشب هم شب عادل بود و او عشق‌بازي پرسپوليسي‌ها را روايت كرد.

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.