جلد روزنامه گل شنبه 16 بهمن 1395 / پرشرها

تاریخ: 1395/11/15
زمان: 22: 59
نوع: خبر
روزنامه گل در جلد روز شنبه خود بیشتر مطالب را به اتفاقات تراکتورسازی اختصاص داده است.

به گزارش سایت روزنامه گل، در این خصوص این روزنامه تیتر اصلی خودش را با عنوان "پرشرها" به چاپ رسانده است.بر چسب خبر :


توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.