ازدحام تماشاگران بازی پرسپولیس – پیکان را رایگان کرد / ضرر چند ده میلیونی به خاطر یک دعوا

تاریخ: 1396/06/26
زمان: 18: 52
نوع: خبر
بدسلیقگی سازمان لیگ و برهان مبین در اختلاف با باشگاه پرسپولیس باعث ضرر چند ده میلیونی سرخپوشان شد.

به گزارش سایت روزنامه گل، بعد از آنکه باشگاه پرسپولیس نتوانست با برهان مبین و سازمان لیگ برسر بلیت فروشی و سود حاصل از آن به توافق برسد، تصمیم گرفته شد که برای دیدار پرسپولیس و پیکان مانند گذشته های نه چندان دور بلیت فروشی در خود استادیوم صورت پذیرد. همین موضوع باعث شد تا هواداران برای ورود به ورزشگاه به آزادی هجوم ببرند. ازدحام جمعیت و نبود مدیریت صحیح در فروش بلیت سبب شد تا مسوولان سازمان لیگ بدون هماهنگی با باشگاه پرسپولیس دستور باز شدن درب های استادیوم را بدهند تا این دیدار به طور رایگان برای هواداران برگزار شود. باید دید چند هزار هوادار از این دیدار مهم استقبال خواهد کرد تا مشخص شود سازمان لیگ و برهان مبین چند میلیون به سرخپوشان ضرر زدند.