b_Newsمی شود از CAS دستور موقت گرفت

وکیل طارمی: رای را ندیدم اما این آرا در زمان ابلاغ لازم الاجراست

تاریخ: 1396/06/31
زمان: 23: 17
نوع: خبر
وکیل طارمی گفت: اطلاعات من در مورد رای فیفا در حد تایید باشگاه و فدراسیون است.

به گزارش سایت روزنامه گل، وکیل مهدی طارمی درخصوص اتفاقات اخیر درباره موکلش گفت: اطلاعات من در مورد رای فیفا در حد تایید باشگاه و فدراسیون است. به مفاد رای دسترسی ندارم و باید رای صادره را ببینم تا بتوانم اظهار نظر کنم. در مجموع چنین آرایی در زمان ابلاغ لازم الاجرا هستند و برای توقف اجرای رای باید از CAS دستور موقت گرفت که چند روزی زمانبر است.تعطیلی شنبه و یکشنبه اروپا را هم باید مدنظر قرار داد.

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.