جلسه اضطراری هیات مدیره پرسپولیس درباره پرونده طارمی

تاریخ: 1396/07/11
زمان: 10: 36
نوع: خبر
هیات مدیره باشگاه پرسپولیس تشکیل جلسه داد.

به گزارش سایت روزنامه گل، هیات مدیره پرسپولیس برای بررسی پرونده طارمی و محرومیت این باشگاه پس از نامه و تاکید وزیر ورزش یک جلسه اضطراری را از دقایقی پیش برگزار کرد.
در این جلسه به جز اعضای هیات مدیره، وکیل مهدی طارمی و یک نماینده حقوقی هم از فدراسیون فوتبال حضور دارد تا آخرین شرایط وضعیت این محرومیت طارمی و باشگاه پرسپولیس مورد ارزیابی قرار گیرد.