b_Newsمهدوی کیا هم پاسخ اظهارات کی روش را داد

سیاه بازی دیگه تو ایران جواب نمیده / مردم ما اونقدر سیاه شدند که دیگه سیاه باز رو می شناسند

تاریخ: 1395/11/16
زمان: 22: 48
نوع: خبر
موشک هم بعد از جادوگر به اظهارات اخیر کی روش واکنش نشان داد.

به گزارش سایت روزنامه گل، مهدی مهدوی کیا هم بعد از اظهارات اخیر کی روش بلافاصله بعد از علی کریمی واکنش نشان داد و در جواب کی روش گفت: سیاه بازی دیگر در ایران جواب نمیده و مردم ما انقدر سیاه شدند که سیاه باز رو از چند کیلومتری تشخیص میدن... به امید قهرمانی پرسپولیس بزرگ با مربی خوب و با شخصیتش...

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.