جلد روزنامه گل سه شنبه 18 مهر 1396 / 500 میلیون بده به طاهری هم چیزی نگو!

تاریخ: 1396/07/18
زمان: 12: 08
نوع: خبر
سوژه طارمی و ماجرای او با هدایتی بازهم اصلی ترین تیتر روزنامه گل را برای روز سه شنبه تشکیل داد.

به گزارش سایت روزنامه گل، این یک افشاگری در مکالمه جنجالی طارمی با هدایتی در سال گذشته است که گویا به او گفته است "500 میلیون بده به طاهری هم چیزی نگو!»
در ضمن هدایتی می گوید 140 هزار دلار هم ایجنت ترک از طارمی طلب کرده و به فیفا شکایت کرده است.
طاهری هم به عنوان عضو کمیته فنی استقلال روزهای برزخی را در این تیم تحمل می کند چون می گویند رحمتی او را به این تیم آورده که این مساله با واکنش این عضو کمیته فنی استقلال مواجه شده است.

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.