ماجراي ما و مصاحبه حسين هدايتي / روي واقعيت نمي‌‌توان خاك پاشيد

تاریخ: 1396/07/18
زمان: 12: 14
نوع: خبر
يك لشكركشي ديگر و يك بهانه ديگر براي فحاشي. داستان تكراري است.

به گزارش سایت روزنامه گل، يك لشكركشي ديگر و يك بهانه ديگر براي فحاشي. داستان تكراري است. تيتري باب ميل تيم و هوادارانش نباشد دست به نقدترين واكنش فحاشي است. هرچند كه اين روزها فحش دادن در فضاي مجازي و كمپين راه انداختن عليه فرد، گروه، شخص و رسانه كار ساده‌اي است و نيازي به دليل و بهانه هم ندارد. خبرنگار «گل» كه همزمان گزارشگر شبكه اينترنتي تي‌وي پلاس هم هست سراغ هدايتي رفت و مرد متمول اردوگاه قرمز هم مقابل دوربين او سكوت چندين و چند ماهه‌اش را شكست و تمام اتفاقات فصل قبل و ماجراي پرداخت‌هايش به باشگاه پرسپوليس را با جزييات مقابل دوربين تشريح كرد. اين گفت‌وگو تمام و كمال و واو به واو در روزنامه گل هم منتشر شد و البته با رعايت اخلاق حرفه‌اي نوشتيم كه اين گفت‌وگو در اين شبكه ويديويي هم منتشر خواهد شد و البته حسين هدايتي هم به خوبي خبرنگار مقابلش را مي‌شناخت و با علم به انتشار آن در روزنامه «گل» پاي مصاحبه نشست.
هنوز جلد روزنامه گل منتشر نشده بود كه پيج‌هاي هواداري و برخي صفحات مجازي صفحه اول روزنامه را منتشر و «گل» را به حاشيه‌سازي متهم كردند. همين گونه بود كه موج فحاشي‌ها به روزنامه گل بلند شد و سرريز آن به صفحه شخصي حسين هدايتي هم كشيده شد. بسياري با گله از او مقطع كنوني را براي مصاحبه مناسب ندانستند. فشارها آنقدر بالا گرفت كه حسين هدايتي در كامنتي توضيح داد كه با روزنامه حرف نزده و با يك شبكه ويديويي حرف زده. ادعايي كه از طرف پيج‌هاي هواداري به تكذيب مصاحبه گل تعبير شد. اما هيچ‌كس جمله بعد هدايتي را نخواند كه توضيح داده بود به خاطر برخورد باشگاه با كمك‌هايش به پرسپوليس مجبور به توضيح بوده است. بنابراين او تاييد كرد كه اين حرف‌ها را زده و مجبور به توضيح هم بوده است. اينكه چرا هدايتي اين مقطع را براي مصاحبه انتخاب كرده است پاي خود اوست و اگر گل هم حرف‌هايش را منتشر نمي‌كرد بدون شك بعد از انتشار اين ويديو تمام خبرگزاري‌ها و رسانه‌هاي كشور آن را پوشش مي‌دارند اينجاست كه براي ادعاهاي مطرح شده رسانه مقصر است؟
آيا هواداري معني‌اش اين است كه چشم خود را به تمام واقعيت‌ها ببنديم؟ هدايتي با صراحت مي‌گويد طارمي از او پول خواسته تا به باشگاه ريزه‌اسپور بدهد اما نتيجه كار محروميت خودش و باشگاه شده است. آيا نبايد سراغ سرمنشأ اشتباه رفت؟ اگر حسين هدايتي واقعيت را نگويد چه كسي متوجه اشتباهات پيش آمده در اين باشگاه بزرگ مي‌شود؟ پنهان كردن و خاك ريختن روي واقعيت مي‌تواند آن را از بين ببرد؟ پرسپوليس كانون توجه مردم است و هر اشتباهي در آن تاوانش دل شكسته ميليون‌ها هوادار است بنابراين مديريت و بازيكنان اين تيم بايد زير تيغ رسانه‌ها باشند و بدانند كه جايي براي گاف‌هايي از اين دست نيست. افشاگري هدايتي زنگ خطر را براي ايشان به صدا در آورده است. اينكه بايد مسوول رفتار خود باشند. مصاحبه او و البته پوشش رسانه‌ها از جمله «گل» آنها را متوجه مسووليت سنگين خود خواهد كرد و حداقل راه را به تكرار اشتباهاتي از اين دست خواهد بست. «گل» هم رسالت خود را در پوشش مصاحبه‌هايي از اين دست انجام خواهد داد حتي اگر اين رفتار حرفه‌اي به مذاق برخي خوش نيايد.