b_Newsسئوال روز

اگر قرارداد سربازها با تراکتور غیرقانونی است چرا محاسبه می شود؟

تاریخ: 1395/11/17
زمان: 12: 33
نوع: خبر
اما این وسط یک پرسش وجود داردو آن اینکه اعلام شده قرارداد این بازیکنان با تراکتور غیرقانونی بوده و آنها اجازه این قرارداد را نداشتند پس آن قرارداد کن لم یکن است.پس آنها نمی توانند قرارداد این...

براتی رییس کمیته حقوقی فدراسیون فوتبال می گوید بازیکنان جدید باشگاه تراکتور به خاطر منع قانونی تا آخر فصل نمی تواننند جای دیگری بازی کنند یعنی حتی به تیمهای نظامی دیگر در رده های پایین تر هم نخواهند رفت :« در این نشست اعلام کردم که این بازیکنان می توانند با فسخ قرارداد خود با تراکتور سازی به باشگاههای دیگری بروند. در واقع این اظهار نظرم بدون اطلاع از سابقه بازی آنها در باشگاههای دیگر در فصل جاری بوده است و بنابراین، اظهارات قبلی خودم را بدین شرح تکمیل و اصلاح می کنم که برابر مقررات، هربازیکن در یک فصل می تواند با سه باشگاه قرارداد ثبت کند ولی فقط حق انجام بازی در مسابقات رسمی برای دو باشگاه را دارد. »اما این وسط یک پرسش وجود داردو آن اینکه اعلام شده قرارداد این بازیکنان با تراکتور غیرقانونی بوده و آنها اجازه این قرارداد را نداشتند پس آن قرارداد کن لم یکن است.پس آنها نمی توانند قرارداد این بازیکنان با تراکتور را به رسمیت شناسند.بنابراین آنها فقط بازیکن پرسپولیس بوده اند و حالا می توانند تیم دوم خود را انتخاب و در آن بازی کنند.براتی توضیحی هم درمورد اینکه آیا این قانون در مورد لیگ پایین تر ومثلا بازی د رفجر و ملوان هم نمی دهد.
 بر چسب خبر :


توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.