b_Newsحاشیه های پرسپولیس - تراکتورسازی

بازیکنان با هوی پرسپولیسی ها و تشویق خودی ها به زمین آمدند

تاریخ: 1395/11/17
زمان: 14: 23
نوع: خبر
بازیکنان تراکتورسازی پس از ورود به ورزشگاه برای گرم کردن وارد زمین چمن ورزشگاه شدند.

به گزارش سایت روزنامه گل، بازیکنان تراکتورسازی به محض ورود به ورزشگاه برای گرم کردن وارد زمین شدند که این ورود توام شد با تشویق هواداران خودی و هو کردن هواداران تیم رقیب که جو شلوغی را به وجود آورده بود.

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.