اعتراض های مکرر قلعه نویی به کمک داور

تاریخ: 1395/11/17
زمان: 15: 44
نوع: خبر
امیر قلعه نویی و دستیار پرتغالی اش که از چند روز پیش جوی را علیه پرسپولیس به راه انداخته بودند، بعد از دریافت گل اول اعتراض های خودشان را به کمک داور شروع کردند.

به گزارش سایت روزنامه گل، بعد از دریافت گل اول تراکتورسازی که با فرار طارمی از خط دفاع این تیم به ثمر رسید، امیر قلعه نویی و دستیار پرتغالی اش به شدت به داور اعتراض کردند و در طول نیمه نخست چندین بار سرمربی تراکتور به کمک داور اعتراض کرد. هر سوتی که بیژن حیدری به صدا در می آورد و خطای تراکتوری ها را می گرفت قلعه نویی به کمک حیدری اعتراض می کرد تا این گونه فشار شکست در نیمه نخست را سر کمک داور خالی کند.

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.