b_Newsاین مساله داستانی نیست که مختص محسن باشد و ماجرا مربوط به دو سال پیش است

باشگاه پرسپولیس: وقتی حکمی برای مسلمان به دستمان نرسیده به چه چیزی اعتراض کنیم

تاریخ: 1396/07/30
زمان: 17: 15
نوع: خبر
باشگاه پرسپولیس هنوز تصمیمی برای اعتراض به حکم مربوط به مسلمان ندارد.

به گزارش سایت روزنامه گل، ماجرای محسن مسلمان و اینکه شاید او به داربی 85 نرسد مساله ای است که با واکنش های زیادی از سوی هواداران مواجه شده و همه منتظر واکنش باشگاه پرسپولیس نسبت به این موضوع هستد. در این زمینه مدیران باشگاه متفق القول یک نظر دارند و در این زمینه می گویند: وقتی حکمی در مورد مسلمان نیامده به به چیزی اعتراض کنیم. وقتی حکمی هنوز به ما نداده اند هیچ اقدامی نمی توانیم انجام بدهیم. تا زمانی که ندانیم علت این محرومیت چیست حرفی برای گفتن نداریم و نمی زنیم. این مساله داستانی نیست که مختص مسلمان باشد و این عکسی که منتشر شده مربوط به دو سال پیش است و این فضا خارج از کشور نیست و پرچم ایران دارد و این عکس برای الان نیست و نمی دانیم این عکس چرا حالا در آستانه داربی منتشر شده است. تا یک برگه رسمی و یک اعلام تلفنی صورت نگیرد هیچ تصمیمی نمی گیریم.

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.