کری خانی ازبک و ایرانی در تقابل قائدی و پسر جباروف

تاریخ: 1396/08/14
زمان: 13: 43
نوع: خبر
در بخشی از تمرین امروز استقلال پسر هافبک ازبک این تیم هم حضور داشت.

به گزارش سایت روزنامه گل، مهدی قائدی در بخشی از تمرین استقلال با پسر سرور جباروف همبازی شد و در این رویارویی آنها به دنبال لایی انداختن و کری خوانی به سبک ایرانی و ازبک بودند.

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.