کنایه کریم باقری به نکیسا بابت دعوت امیر عابدزاده به تیم ملی

تاریخ: 1396/08/16
زمان: 11: 09
نوع: خبر
در حمایت از فرزند احمدرضا عابدزاده، کریم باقری پستی را منتشر کرد.

به گزارش سایت روزنامه گل، بعد از دعوت امیر عابدزاده به تیم ملی برخی از جمله نیما نکیسا به این دعوت انتقاد و آن را نشأت گرفته از نام پدر او دانستند. با این حال اکثر این واکنش ها مثبت است اما نیما نکیسا دروازه بان اسبق تیم ملی در مصاحبه ای این اتفاق را نفوذ احمدرضا عابدزاده بر روی کی روش می داند، ادعایی بسیار عجیب.
در همین رابطه، کریم باقری که همیشه دوستی عمیقی هم با احمدرضا عابدزاده داشته، این پست را برای امیر در اینستاگرامش گذاشته است. او در قسمتی از پیام اینستاگرامی کنایه سنگینی می زند، کنایه ای که کاملا مشخص است به نیما نکیسا خطاب شده ...