b_Newsبیگ زاده تیتر گل را تایید کرد

امیرخان اعصابش خرد بود یک حرفی زد

تاریخ: 1395/11/18
زمان: 15: 01
نوع: خبر
هاشم بیک زاده  درباره تیتر روزنامه گل وخبردرگیری لفظی بین بنگر و قلعه نویی با تایید این اتفاق گفت


هاشم بیک زاده  درباره تیتر روزنامه گل وخبردرگیری لفظی بین بنگر و قلعه نویی با تایید این اتفاق گفت:« قلعه نویی روی بازیکنی که به تیم می آورد حساب می کند. بنگر بازیکن بزرگ و باتجربه ای است. حالا اتفاقاتی بین این دو افتاده است که به نظرم نباید پیش می آمد. بالاخره امیرخان بزرگ تیم است و اگر حرفی یا موردی را بیان کرده به خاطر تیم بوده است. تیم باخته است او اعصابش خرد بوده است و اگر حرفی هم زده کسی نباید جواب او را بدهد. او همیشه از بزرگان تیم توقع دیگری دارد.»
 بر چسب خبر :


توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.