b_Newsحاشيه‌اي بر نقد رسانه‌ها توسط علي كريمي

از حرف ما تا جادوي شما

تاریخ: 1396/08/22
زمان: 11: 30
نوع: خبر
رضا خدادادي

علي كريمي در بخشي از مصاحبه‌اش با روزنامه گل بر رسانه‌ها خرده مي‌گيرد كه چرا مهمترين كاركرد خود يعني كمك به افشاگري و پيگيري مطالبات آنها كه سعي در افشاي فساد در فوتبال دارند را فراموش كرده‌اند. روزنامه گل اما به عمد اين بخش از مصاحبه كريمي را به قيچي سانسور نسپرد اگر چه شايد بخشي از همكاران و هم‌صنفي‌هاي ما هم از اين حرف‌ها دل‌چركين شوند. اما چرا كه نه؟! رسانه‌ها شايد گاه و بيگاه جوالدوزهايي را نثار مديران فوتبال كرده‌اند و شايد بد نباشد اگر حالا سوزني هم به خود بزنيم كه در كجاي اين قصه قرار گرفته‌ايم؛ شريك دزد هستيم يا رفيق قافله.
نوك پيكان علي كريمي به هر دليلي رو به تاج است اما فسادي كه او از آن مي‌گويد اتفاقا در بدنه فوتبال لانه كرده. عين اتفاقي كه خود او هم در نفت تجربه كرد. آنجا كه دست‌اندركاران فوتبال كه بايد متوليان پاك‌دست آن باشند، وقتي چشم‌شان به پول مي‌افتد همه چيز را فراموش مي‌كنند. علي كريمي از ما به عنوان رسانه دلخور است كه چرا به حقايق اين فساد نور نمي‌پاشيم اما به استناد اينستاگرام شخص خودش بخشي از اتفاقات باشگاه نفت و پول خواستن از يك بازيكن براي عقد قرارداد روي جلد روزنامه گل رفت و همان پرونده در برنامه 90 هم باز شد.
آيا سر تمام رشته‌هاي فساد در دست تاج است يا هر كسي كه گوشه‌اي از اين كشتي نشسته مته به دست گرفته و همانجا را سوراخ مي‌كند؟ چه كسي از آن بازيكن بخت‌برگشته درخواست پول كرده بود؟ آن كدام مدير است كه بخشي از قرارداد بازيكن را برمي‌دارد. كدام مربي است كه پول مي‌خواهد تا فلان بازيكن را بخرد. كدام دلال است كه از بازيكنش مي‌خواهد مقابل حريفي كه مربي آن رفيق گرمابه و گلستانش است، پايش را بگيرد و بازي نكند. آيا فساد آن نيست كه مدير دولتي قراردادي چند ميلياردي مي‌بيندد و بعد بي‌تفاوت از تعهدش مي‌رود و يك باشگاه را با چالشي بزرگ مواجه مي‌كند.
فساد شايد در رسانه هم باشد آنجا كه ساخت و پاخت براي يك سفر برون‌مرزي به بهانه چشم بستن بر بسياري از اتفاقات تمام شود. فساد فقط متعلق به صنف و گروه و شخص خاص نيست. فاسد هم مي‌تواند مدير باشد، هم بازيكن، هم مربي و هم روزنامه‌نگار.
اما دامنه اختيارات براي پرداختن به موضوعاتي از اين دست مشخص و محدود است. علي كريمي صدايش بلند است. شايد بلندتر از بسياري از رسانه‌ها. هم او كه حتي اظهارنظرش در حوزه غيرتخصصي مثل محيط زيست هم با واكنش معاون رييس جمهور مواجه مي‌شود. رسانه‌اي مثل «گل» هم مي‌تواند تيتر بزند كه از فلان بازيكن در فلان تيم ليگ برتري سوءاستفاده شد يا فلان مدير قراردادي خلاف عرف مي‌بندد...
كار رسانه‌ همين است... روشنگري، افشا و تذكر اما بازوي اجرايي براي برخورد ندارد. سوال ما هم از علي كريمي اين است كه چرا بعد از همان تيتر كميته اخلاق مربي فوق را محروم نكرد و كسي درد دل آن بازيكن را نشنيد؟ آيا «گل» مي‌توانست كارت مربيگري او را باطل كند؟ عادل فردوسي‌پور به پرونده شركت بليت‌فروشي ورود كرد و بالاخره بعد از دو، سه برنامه چندساعته و جدل فراوان قرارداد هوا مي‌شود و بخشي از درآمد باشگاه‌ها مستقيم به جيب‌شان سرازير مي‌شود. همين عادل فردوسي‌پور وقتي به قرارداد طارمي ورود مي‌كند، به جوسازي براي اين تيم در شب بازي حساس آسيايي متهم مي‌شود و هيچ مديري هم خود را مكلف به پاسخگويي نمي‌داند.
آقاي جادوگر عزيز! فوتبال پاك مي‌تواند مدينه فاضله محبوب ما هم باشد. حتي اگر به زعم شما خيلي براي به وجود آوردن آن تلاش نكرده‌ايم اما قبول بفرماييد كه احترام امامزاده به متولي آن است. آرشيو مفصلي از تذكرهاي گاه و بيگاه و اشاره‌‌هاي پنهان و آشكار به برخي مفاسد در همين رسانه گل وجود دارد. اما چه مي‌شود كرد وقتي نرود ميخ آهنين بر سنگ.