جلد روزنامه گل سه شنبه 23 آبان 1396 / کرمانشاه زلزله محبوب هرچی دله

تاریخ: 1396/08/23
زمان: 11: 32
نوع: خبر
تمام رسانه های ایران جلد امروزشان تحت الشعاع حادثه تلخ کرمانشاه بود.

به گزارش سایت روزنامه گل، همه به دنبال کمک به هموطنان خوب مان در کرمانشاه هستند و به همین خاطر برای این مساله تیتر «کرمانشاه زلزله محبوب هرچی دله!» را انتخاب کردیم.
سروش رفیعی هم گفته می شود نیم فصل از قطر دیپورت خواهد شد چون از نظر فنی جواب الخوری ها را نداده است.

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.