جلد روزنامه گل سه شنبه 19 بهمن 1395 / کی رامپ

تاریخ: 1395/11/18
زمان: 23: 05
نوع: خبر
تیتر اصلی روزنامه گل در روز سه شنبه به نقل قولی از عالیشاه و همچنین شباهت رفتاری ترامپ و کی روش اشاره داشته است.

به گزارش سایت روزنامه گل، تیتر اصلی به نقل قولی از عالیشاه بعد از اتفاقات اخیر در تراکتورسازی بر می گردد که گفته است: خدای ما هم بزرگ است.
در دیگر تیتر اصلی روزنامه گل به شباهت رفتاری رئیس جمهور جدید آمریکا و سرمربی تیم ملی پرداخته و تیتر کی رامپ را استفاده کرده است.

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.