b_Newsآزمون با بازگشت به تهران با یک تیر دونشان زد

سلفی با عقاب و آرزوی موفقیت برای استقلال

تاریخ: 1395/11/19
زمان: 12: 09
نوع: خبر
مهاجم ملی پوش ایران در تیم روستوف امروز در پیامی برای استقلال مقابل السد آرزوی موفقیت کرد.

سردار آزمون همزمان با بازگشت به تهران در فرودگاه با احمدرضا عابدزاده مواجه شد که با گرفتن عکسی یادگاری با عقاب اسیا با یک تیر دو نشان زد.
آزمون در پستی اینستاگرامی ضمن نشان دادن عکس انداخته شده با احمدرضا عابدزاده و کلی تعریف و تمجید از این اسطوره فوتبال کشورمان برای استقلال هم آرزوی موفقیت کرده تا برای بازی امروز مقابل السد موفق باشد.

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.