b_Newsشرط و شروط برای جذب شهباززاده و چشمی

سپاهان سجاد و روزبه را تا پایان لیگ هفدهم می خواهد

تاریخ: 1395/11/19
زمان: 14: 02
نوع: خبر
احتمالا مقصد آینده روزبه چشمی و سجاد شهباززاده تیم فوتبال سپاهان خواهد بود اما این خواسته با شرط و شروطی محقق خواهد شد.

به گزارش سایت روزنامه گل، باشگاه سپاهان برای جذب سجاد شهباززاده و روزبه چشمی برای پر کردن دو سهمیه آزاد خودش راغب است اما برای این اتفاق یک شرط دارد که آن بستن قراردادی نه تا انتهای فصل بلکه تا پایان لیگ هفدهم است. سپاهانی نمی خواهند به این دو بازیکن برای برگشت در فصل آینده به استقلال کمک کنند و تنها به این شرط با آنها قرارداد امضا خواهند کرد.
این مساله باعث شده تا چشمی و شهباززاده خواهان یک فرصت بیشتر برای فکر کردن باشند تا بتوانند با مشورت و تصمیمی درست جواب این درخواست را بدهند.

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.